Onze visie en pedagogisch beleid

Levendige kinderopvang en BSO

Zoals onze naam al zegt: er is bij ons zelden rust. Bij ons wordt er actief gespeeld en doen we vooral veel buiten!
Wij bieden kinderen een gezonde, stimulerende en veilige omgeving waarin persoonlijk contact en een huiselijke sfeer centraal staan, zodat het net zo voelt als thuis.

Kinderen krijgen bij ons de kans om te ontdekken, te bewegen en te spelen. Zo leren ze en doen ze nieuwe ervaringen op. Hierbij sluiten wij aan bij de natuurlijke behoefte van kinderen om zich spelenderwijs en fysiek te uiten, zowel binnen als buiten.

Persoonlijke aandacht

Elk kind krijgt bij ons de ruimte om zichzelf te zijn en zich op z’n eigen tempo te ontwikkelen. Geen kind is hetzelfde en ieder kind ontwikkelt zich op z’n eigen manier. Wij stellen daarom het kind centraal en sluiten aan bij de individuele behoefte van een kind. Het bieden van veiligheid, geborgenheid en ritme vormen belangrijke voorwaarden om ervoor te zorgen dat een kind zich ontwikkeld. Een kind voelt zich veilig en geborgen als het kan rekenen op onze zorg en aandacht.

susantaks.fotografie-17
susantaks.fotografie-135

Omgang met natuur(aspecten)

Bij onze kinderopvang laten wij kinderen van jongs af aan kennismaken en leren omgaan met de natuur en dieren. Wij geloven dat dit een waardevolle bijdrage levert aan hun ontwikkeling en welzijn. Om deze reden hebben wij dan ook bewust gekozen voor een groene, natuurlijke buitenruimte waar kinderen volop kunnen spelen en ontdekken. We hebben moestuinen en verschillende fruitbomen, kinderen helpen bij het verzorgen hiervan en kunnen zo leren over het verbouwen van groente en fruit en leren verschillende smaken proeven doordat de oogst tijdens eetmomenten wordt aangeboden aan de kinderen. Via deze wijze leren kinderen verschillende natuurprocessen kennen.

Zorg voor dieren

Vanuit de aandacht voor natuur komen we ook bij de aandacht die wij geven aan dieren. Naast het leren kennen van natuuraspecten leren wij de kinderen spelenderwijs ook hoe om te gaan met dieren.  Er is op ons buitenterrein een dierenweide te vinden met kippen, geiten en konijnen. We betrekken kinderen actief bij de zorg voor de dieren, waarbij ze leren over verantwoordelijkheid, empathie en respect voor andere levende wezens. Denk hierbij aan resten van GFT dat weer als voedsel dient voor de dieren en eieren van de kippen die wij nuttigen bij de lunch.

Bovenstaande biedt kinderen de mogelijkheid om een diepe verbinding met de natuur en dierenwereld te ontwikkelen.

susantaks.fotografie-102
susantaks.fotografie-135

Samenwerking met ouders, als partner

De ontwikkeling van een kind wordt op ons kindercentrum gestimuleerd en is een aanvulling op de opvoeding thuis. Een open communicatie en samenwerking tussen pedagogisch medewerkers en ouders maakt dit mogelijk en zien wij dan ook als voorwaarde om goede opvang te kunnen bieden. Wij kiezen er bewust voor om kinderen warm over te dragen bij het brengen en ophalen, er vinden daarom geen digitale overdrachten plaats. Ouders worden door middel van een digitaal schriftje (als soort plakboek) wel op de hoogte gehouden van leuke momenten van het kind op de opvang.

Een huiselijke sfeer

Huize Zeldenrust biedt een huiselijke sfeer, zodat het bijna net zo voelt als thuis. Bij de inrichting en kleurgebruik van de groepsruimten streven wij naar een huiselijk gevoel. Een plek waar zowel kinderen, maar ook de ouders graag komen en het voelt als een verlengde van thuis.

susantaks.fotografie-45
susantaks.fotografie-66

Gezonde kinderopvang

Wij zijn gezonde kinderopvang en bieden de kinderen een gezonde omgeving waarin kinderen op jonge leeftijd gezonde gewoontes kunnen ontwikkelen. In de praktijk houdt dit in dat wij zorgen voor evenwichtige maaltijden, gezonde tussendoortjes en veel bewegingsmogelijkheden. Wij stimuleren risicovol spel, waarbij kinderen leren hun grenzen te verkennen en risico’s goed leren in schatten. Zowel op de groep als buiten krijgen kinderen dan ook volop de mogelijkheid om al spelend te ontdekken, experimenteren en te ervaren. Wij geloven dat kinderen al spelend het beste leren en ontwikkelen.

Binnen onze organisatie zijn er een aantal beroepskrachten opgeleid tot “coach gezonde kinderopvang”, zij spelen een essentiële rol bij het realiseren van een gezonde kinderopvang. Zij werken hierbij nauw samen met de pedagogisch medewerkers waarbij zij bewustwording en kennis vergroten rondom onderwerpen als: gezonde voeding; een gezond gewicht; voldoende beweging; risicovol spelen; bewust omgaan met multimedia; en seksualiteit. De coaches bieden begeleiding en advies en inspireren de pedagogisch medewerkers met passende activiteiten en het integreren van een gezonde leefstijl binnen de dagelijkse momenten op de groep.

Mentor en bekende gezichten

Elk kind wordt gekoppeld aan een mentor. Een mentor bespreek periodiek de ontwikkeling van het kind met de ouders en fungeert als aanspreekpunt voor de ouders bij vragen over de ontwikkeling en het welzijn van het kind. Naast deze mentor werken wij met vaste pedagogisch medewerkers op de groepen. Deze vaste medewerkers worden daarnaast ondersteund door medewerkers die binnen ons kindercentrum allround werken.

Deze mentor komt als ouders dit leuk vinden voor de start op onze opvang ook op kraamvisite. Op die manier kunnen ouders en mentor alvast kennis maken.

susantaks.fotografie-72

Meer informatie? Neem contact met ons op!

Voer a.u.b. uw naam in
Voer alstublieft een geldig telefoonnummer in.
Vul alstublieft een bericht in.